دانلود کتاب کانبان و اسکرام در کنار هم

گروهی از دوستان گرامی در انجن چابک ایران همت کردند و با کمک هم اقدام به ترجمه کتابی با عنوان “کانبان و اسکرام در کنار هم” نوشته هنریک کنیبرگ کردند.

لینک دانلود کتاب

http://scrum.ir/wp-content/uploads/2013/03/KanbanAndScrum.Agile_.ir_.IranAgileCommunity.pdf

/ 0 نظر / 61 بازدید