متدولوژی XP

XPمخفف Extreme Programming یا برنامه نویسی سریع است. در اوایل دهه نود Kent Beck در این فکر بود که روشی بهتر برای طراحی نرم افزاها پیداکند که سر انجام در سال 1996 به کمک همکارش Ward Cunningham در شروع پروژه ای به نام DaimlerChrysler به مفهومی رسید که نتیجه آن Extreme Programming شد. XP شامل مجموعه از ارزشها ، اصول و روشهای مرتبط به هم است که وقتی آن‌ها را اجرا و رعایت کنیم، روش XP را انجام داده‌ایم.

مراحل تولید نرم افزار در متدولوژی xp : 1.مقدار‌دهی اولیه: پروژه این مرحله که معمولا توسط یک نفر از اعضاء طراح سیستم، درمحل کار کاربر انجام می‌گیرد و شامل اهداف زیر می‌باشد (انجام این مرحله غالبا هزینه‌ای برای کاربر در بر نخواهد داشت) : • بدست آوردن یک دید کلی از پروژه • تعیین بهترین فناوری پیاده سازی • تعیین و معرفی بهترین نرم‌افزارها بعنوان ابزار پیاده سازی • تشریح متدلوژی پیاده سازی برای کاربر • ارائه مستندات سوابق و شرایط شرکت برای آشنایی و توجیه هر چه بیشتر کاربر جهت عقد قرارداد 2. تعیین اولویت‌ها: این اولین قدم در هر پروژه نرم‌افزاری می‌باشد. هنگامی که یک قرارداد امضاء گردیده است، اولویت‌های آن نیز بصورت کلی مشخص گردیده‌است. برای تعیین دقیق اولویت‌ها باید از بالاترین سطح شروع کرد و به سمت سطوح پایین حرکت نمود. این عمل قطعا با همکاری نزدیک کاربر انجام خواهد گردید. این بدین معنا است که مشخص نمائیم چه قسمت‌هایی برای کاربر بترتیب مهم می‌باشند. 3. نوشتن نیازهای کاربر: نیازهای کاربر یک مستند فنی نیست، بلکه تا حد امکان باید ساده باشد و در اصل نوشتن نیازهای کاربر بصورت بسیار ساده و روان (در باره اینکه سیستم چه کاری باید انجام دهد) می‌باشد. با نوشتن نیازهای کاربر علاوه بر واضح شدن انتظارات کاربر می‌توان تخمینی اززمان پیاده سازی آنها نیز بدست آورد. اگر مشخص کردن و نوشتن نیازهای کاربربیش از سه روز بطول بی‌انجامد باید به مراحل حداکثر سه روزه شکسته شود. برای مثال اگر پیاده سازی سیستم مدیریت مشتریان برای کاربر مطرح باشد که نوشتن نیازهای آن به بیش از سه روز زمان احتیاج داشته باشد، باید برای مثال به دو قسمت تشریح امکانات اضافه/ویرایش/حذف مشتریان و جستجوی مشتریان تقسیم گردد. 4. طرح نسخه کلی و نسخ میانی: تمام نیازهای کاربر در کنار هم طرح نسخه کلی سیستم را مشخص می‌نمایند. طرح نسخ میانی از تقسیم طرح نسخه کلی به تمام فعالیت‌هایی که در یک دوره یک تا سه هفتگی انجام می‌شوند، ایجاد می‌گردند. طرح هر نسخه میانی شامل موارد زیر می‌باشد: چه عملیات و توابعی باید انجام گیرند هزینه و زمان هر یک از این فعالیتها چقدر است هر طرح نسخه میانی بعنوان یک پیشنهاد باید به تائید کاربر برسد. 5. مرور نسخ میانی: همانطور که بیان گردید طرح نسخه کلی در اصل همان نیازهای مشخص شده کاربر می‌باشد، اما طرح نسخ میانی به فعالیت‌هایی که در اولویت بوده و در یک دوره یک تا سه هفته‌ای قابل پیاده سازی هستند، اطلاق می‌گردد. بنابراین روند انجام کار بدین ترتیب است که با توجه به اولویت مطرح شده از طرف کاربر اولین طرح نسخه میانی طراحی شده و بعد از آن این طرح باید توسط طرفین (تیم پروژه و کاربر) مرور گشته و علاوه بر تائید آن مواردی که در اولویت‌های بعد قرار دارند و باید درطرح نسخه میانی بعدی لحاظ گردند مورد موافقت قرار گیرند. بنابراین همانگونه که ملاحظه میگردد دراین متدلوژی ابتدا مولفه های مرکزی نرم افزار ایجاد میشوند. 6. طرح نسخ جرئی: طرح نسخه جزئی یک توصیف تکنیکی از طرح نسخه میانی است که به فعالیت‌های برنامه نویسی یک تا سه روزه شکسته شده است. این فعالیت‌ها به دو بخش آزمون و پیاده سازی تقسیم می‌شوند. بخاطر داشته باشید که طرح نسخه میانی یک سری از نیازهای عملیاتی هستند که کاربر و اعضاء تیم پروژه بر روی آن بتوافق رسیده‌اند و در یک دوره زمانی یک تا سه هفته‌ای قابل پیاده سازی می‌باشند. 7. طرح آزمون نسخه جزئی: بر اساس متدلوژی XP طرح آزمون‌ها باید قبل از پیاده سازی آماده گردند. این بدین معناست که تمام پیاده سازی‌هایی که انجام می‌شوند، باید بر اساس قوانین از قبل تعریف شده باشند. این یک روش کارا جهت تشخیص و رفع سریع خطاهای احتمالی می‌باشد. بنابراین در این مرحله طرح آزمون برای نسخه جزئی آماده می‌گردد تا در مرحله پیاده سازی نسخه جرئی مورد استفاده قرار بگیرد. 8. پیاده‌سازی نسخه جزئی: پیاده سازی نسخه جزئی عبارت است از پیاده سازی فرمها، توابع، اشیاء، روالهای ذخیره شده که باید در یک دوره یک تا سه روزه پیاده سازی گردند. هنگامی که یک فعالیت تائید گردید، تستهای آنها نوشته شده و پیاده سازی آنها آغاز می‌گردد. تمام عملیات در انتهای پیاده سازی هر نسخه جزئی مرور می‌گردد. همانطور که قبلا گفته شد در این روش کدنویسی با روش برنامه نویسی زوجی (Pair Programming) انجام می‌پذیرد. 9. آزمایش نسخه میانی: در پایان پیاده سازی نسخ جزئی (در طول یک دوره یک تا سه هفته‌ای) یک نسخه از نرم افرار (نسخه میانی) برای مرور و تائید کاربر آماده می‌گردد، کاربر با مرور وآزمون این نسخه میانی در صورت وجود خطاها و اشکالات احتمالی آنها را گزارش کرده و با ارجاع آنها به مرحله قبل تا رفع کامل آنها این عمل ادامه پیدا می‌کند. در صورت رضایت کاربر، این نسخه میانی جهت ایجاد نسخه نهایی مورد تائید قرار می‌گیرد. یکی از اصول پروژه‌های موفق این است که هر کجا خطا یا اشکالی بروز کند باید قبل از پیاده سازی بیشتر برطرف گردد. 10. تائید نسخه نهایی: بعد از پیاده سازی و تائید تمام نسخ میانی، نسخه نهایی ایجاد می‌گردد. در پایان این نسخه نهایی باید مورد آزمون و تائید کاربر قرار گیرد. بی شک با توجه به قابلیت انعطاف و پویایی این متدولوژی خطاها و اشکالات احتمالی در هر مرحله بطور مداوم و پیوسته بر طرف خواهند گردید. 11. انتشار نسخه نهایی: هنگامیکه هر دو طرف (کاربر و تیم پروژه) از نسخه نهایی رضایت داشتند، آن را بصورت یک محصول نهایی ارائه خواهند نمود. در غیر این صورت دوباره با تعیین نیازها یک نسخه جدید ایجاد شده و دوباره مورد آزمون قرار خواهد گرفت. 12. آموزش: بسیاری از کاربردهای جدید بر اساس نظرات مدیریتی طراحی و پیاده سازی میگردند وکاربر واقعی آخرین کسی است که سیستم را آزمایش میکند، در صورتیکه در متدلوژی XP از ابتدای کار کاربران واقعی سیستم در طی تمام مراحل طراحی وپیاده سازی مشارکت فعال داشته و بطور پیوسته در حال آموزش هستند. 13. پشتیبانی: یکی از نگرانی‌های بجای کاربران همیشه مسئله پشتیبانی می‌باشد. متدلوژی XPDM SSW با طرح سطوح مختلف پشتیبانی برای کاربران مختلف این مسئله مهم را در نظر می‌گیرد. بنابراین با ارائه یک طرح در زمینه روند و چگونگی پشتیبانی نیازهای کاربران در این زمینه برطرف خواهد گردید. 14. پیاده‌سازی بیشتر: با توجه به اینکه نیازها (خصوصا نیازهای تجاری) بطور مداوم در حال تغییر و تحول می‌باشند، بنابراین احتیاج است که سیستم همواره در حال گسترش و سازگاری با تغییرات باشد. با توجه به قابلیت انعطاف و پویایی متدولوژی XP این عمل با انجام مستمر مراحل آن بسادگی انجام پذیر خواهد بود.

#xp
/ 0 نظر / 369 بازدید